Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

pszczola91
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viasmoke11 smoke11
pszczola91
0971 c75d
pszczola91
3367 a95b
Reposted fromMrSatan MrSatan viasmoke11 smoke11
pszczola91
7226 0c27 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasmoke11 smoke11
Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaPicki91 Picki91
pszczola91
Reposted fromweightless weightless viasmoke11 smoke11
pszczola91
4518 1d25
Reposted fromMcHarvey McHarvey viarosalie rosalie
1866 ea9e 500

tb0t:

"Wrong Century" — Brilliant illustration by artist Tomas Kucerovsky depicting the fate of plus-size beauty in the modern age.

Click here to see more.

That’s touching.

Reposted fromPainy Painy viasmoke11 smoke11
pszczola91
2971 119e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasmoke11 smoke11
pszczola91
0433 b89e
Reposted fromreycio reycio viasmoke11 smoke11
pszczola91
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viaAmericanlover Americanlover
pszczola91
9304 e2b7
Reposted fromzazu zazu vian-nudelsalat n-nudelsalat
pszczola91
pszczola91
I just wanted to be your priority.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viagoatmilk goatmilk
pszczola91

wellheyimgay:

I’m sorry that I see fucking galaxies in your eyes and you can’t even find a single star in mine

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagrzej grzej
pszczola91
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
pszczola91
 Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viafemme-fatal femme-fatal
pszczola91
7604 fd62
Reposted fromckisback ckisback viasmoke11 smoke11
5234 0c31
Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl